Egyesület

A Palota Tehetségfejlesztő Egyesület célja a tehetségígéretek kiválasztásának elősegítése, fejlesztő tevékenységekbe történő bevonása. Azoknak a feltételeknek a biztosítása, melyek hozzájárulhatnak a korai komplex tehetségazonosításhoz, a speciális területeken tehetségesek igényeinek kielégítéséhez, hogy kibontakozhasson, teljesítményükben megvalósulhasson tehetségük. Az eredeti ötletek, kreatív gondolatok átszármaztatása, meghonosítása kisebb-nagyobb közösségekben hosszútávon biztosítja a tehetségpedagógia, tehetségpszichológia személyiségfejlesztő hatásait.

Egyesületünk a 2016. évben alakult, kiemelt feladataként megjelölve, hogy a tehetségfejlesztés eszközrendszerének felhasználásával hozzájáruljon Budapest Főváros XV. kerületében élő fiatalok közösségépítéséhez, a helyi értékrendszer által meghatározott műveltségtartalmak továbbadásához.

A Palota Tehetségfejlesztő Egyesület tevékenységei:

  • tehetségazonosítás: megfigyelésen keresztül, különböző tehetségdiagnosztikai módszerek segítségével szűrjük az általános, illetve speciális képességekben meglévő, átlag feletti teljesítményt;
  • tehetségfejlesztés: gazdagító-dúsító programokkal, egyéni differenciált módszerekkel elégítjük ki a gyerekek érdeklődését kíváncsiságát, tartjuk fent belső motivációjukat;
  • tanácsadás: szülőknek a gyerekekkel a köznevelésben foglalkozó pedagógusoknak, igény szerint tanácsadással szolgálunk, mind a képesség-, mind a személyiségfejlesztés elősegítéséért;
  • képzés: a tehetségazonosítás és tehetségfejlesztés általános és speciális tartalmainak átadását segítő továbbképzések szervezése, lebonyolítása;
  • szakmai események szervezése: a tehetségazonosítás és –fejlesztés területeihez kapcsolódó kutatási eredmények elméletét és gyakorlatát bemutató konferenciák, workshopok szervezése és lebonyolítása;
  • kutatási tevékenységek: a multidiszciplináris kutatások elindítása, lebonyolítása, eredmények feldolgozása, disszeminációja, publikálása.

A Palota Tehetségfejlesztő Egyesület tevékenységei szervezése  során kiemelt figyelmet fordít a hátrányos helyzetű gyermekek támogatására, a tehetségfejlesztésben való részvétel egyenlő esélyek mentén történő megvalósítására.

Latyák Tamás

A Palota Tehetségfejlesztő Egyesület éves beszámolói közhiteles adatbázisban megtekinthetők a birosag.hu oldalon.

Palota Tehetségfejlesztő Egyesület