Felfedező – tanulásmódszertan

A foglalkozáson olyan játékos módszereket sajátítanak el a gyerekek, amelyek segítségével könnyebben, hatékonyabban tudják feldolgozni az ismereteket. A foglalkozás középpontjában az érdeklődés felkeltése, a megismerés és az elsajátítás folyamatai állnak. Sikereik elősegítik képességeik magasabb szinten történő kamatoztatását. Olyan, egyénre szabott tanulási technikákkal ismertetjük meg a gyerekeket, melynek használatával rövidebb idő alatt, nagyobb
mennyiségű tananyag megértésére és feldolgozására lesznek képesek.

Foglalkozásvezető: Latyák Tamás

Palota Tehetségfejlesztő Egyesület