Képzőművészet

A foglalkozás célja, hogy az iskolai oktatásra építve a tanulók látásmódja, érzékenysége,
érdeklődése még nyitottabbá váljon az őket körülvevő szűkebb és tágabb környezet iránt. Nyitott szemmel, figyelmesen járjanak, vegyék észre a változásokat, lássák meg a természeti és ember alkotta szépségeket, becsüljék meg az értékeket – s mindezt próbálják meg alkotásaikban
kifejezésre juttatni.

Foglalkozásvezetők: Szunyogh László, Szabó Zsófia

Palota Tehetségfejlesztő Egyesület