Drámajáték – kommunikáció

Szituációs játékok, kommunikációs gyakorlatok, helyzetgyakorlatok, bábjátékok segítségével fejlődnek a tanulók azon képességei, melyek a napjainkban oly fontos szociális és személyes kompetenciák fejlődéséhez elengedhetetlenül szükségesek. Fejlődik a gyermekek együttműködési készségük, kommunikációs megnyilvánulásaik.

Foglalkozásvezetők: Tari Teréz, Nyáry Pál

Palota Tehetségfejlesztő Egyesület