Sakk

A gazdagító-dúsító tehetséggondozó program keretében a sakk képességfejlesztő hatásait kihasználva juttatja el a kisiskolásokat képességeik magasabb szintjére. Nevelési szempontból is hatékony a sakk, hisz egyebek közt önuralomra, kitartásra, a siker és kudarc elviselésére, lényeglátásra, szabályok betartására, fegyelmezett viselkedésre, pontos munkavégzésre nevel a jellemformálás útján. Azon tanulási képességek fejlődését segíti elő, melyek az iskolai teljesítményben pozitív hatásként jelennek meg.

Foglalkozásvezető: Gabula Ádám

 

Palota Tehetségfejlesztő Egyesület